La Fisioteràpia ofereix serveis a individus i poblacions per desenvolupar, mantenir i restablir el moviment i la capacitat funcional màxima durant tota la vida. Això inclou proporcionar serveis en els casos on estan amenaçats el moviment i la funció per: lesió, envelliment, malaltia, trastorn i condicions o factors ambientals.

El moviment funcional es considera fonamental per a un estat de salut òptim. La Fisioteràpia s’ocupa d’identificar i maximitzar el potencial de qualitat de vida i el moviment dins dels ambits de la promoció, prevenció, tractament, habilitació i rehabilitació.

Això busca el benestar físic, psicològic, emocional i social i involucra la interacció entre el fisioterapeuta, el pacients, altres professionals de salut, les famílies, els cuidadors i les comunitats, en un procés en el qual s’avalua el potencial de moviment i els objectius acordats, utilitzant els coneixements i habilitats úniques dels fisioterapeutes.

Definició de la World Confederation for Physical Therapy del juny de 2011.