La fisioteràpia pediàtrica consisteix en el tractament de qualsevol afectació en la infància, tant aguda com a crònica, que pertorba el desenvolupament motor i, per tant, limita el potencial per a la independència en la vida adulta.

Els objectius generals del fisioterapeuta pediàtrics són:

Ajudar al nen a aconseguir el seu màxim potencial d’independència motriu
Afavorir la participació del nen en les activitats de la vida diària, al domicili, escola i comunitat.
Proporcionar suport a les famílies dels nens, des de la infància fins a l’adolescència.