La teràpia manual va més enllà del simple acte terapèutic per solucionar un símptoma o recuperar una funció. La teràpia manual com a concepte de treball sobre els nostres pacients és un arma tan propera, tan natural i tan eficaç que és una eina, un mètode d’actuació de valor terapèutic i preventiu incalculable.

És una part de la Fisioteràpia constituïda pel conjunt de mètodes i actes amb finalitat terapèutica que aplicats manualment a partir de minuciosa anamnesi del pacient i estudi de les proves complementàries oportunes, sobre els teixits musculars, conjuntius i nerviosos, obtenen de forma directa o indirecta reaccions fisiològiques que equilibren i normalitzen les diverses alteracions musculars, osteoarticulares, orgàniques i funcionals.

L’objectiu terapèutic és alliberar als diferents teixits de l’organisme dels múltiples factors de restricció de mobilitat que li impedeixen complir la seva fisiologia.