En si mateix el massatge és una forma d’art terapèutic, ja que tant la forma d’aplicar el tractament sobre el pacient com l’elecció de la manera més adequada de fer-ho ens obliga a seleccionar entre una àmplia gamma de possibilitats i la seva particular forma de realització, tot això ben efectuat incidirà directament en els resultats del tractament aplicat.

Quan parlem de teràpia amb massatge o masoterapia ens referim concretament a tècniques que s’utilitzen per recuperar a pacients afligits de patologies concretes que han estat diagnosticades per un metge i han de ser aplicades per un professional de la salut degudament preparat per prestar l’atenció tècnica i sanitària de forma eficaç i adaptada a cada tractament.

 

 

Els beneficis de la massoteràpia són:

  • Afavoreix el flux sanguini.
  • Drena la limfa.
  • Relaxa la musculatura al mateix temps que la prepara per a l’acció.
  • Té un efecte sedant recuperador sobre el sistema nerviós.