1. Es prega màxima puntualitat. En el cas d’arribar tard la durada del tractament es veurà disminuïda en proporció al retard.
  2. El pacient habitual disposarà d’una talla (col·locada al armari amb el núm. corresponent) que utilitzarà durant el seu tractament.
  3. En el cas de no poder assistir a la sessió es prega que s’informi al centre de l’absència. Si l’avís no es realitza amb 5 hores d’antelació la visita serà explicada com realitzada i no serà abonada per la CASS.,
  4. En el cas de tenir 3 sessions injustificades seguides, sense previ avís, es donarà l’anul·lació de totes les sessions programades.
  5. Els pacients rebran la programació de les sessions per escrit, ha de procurar respectar la planificació. En cas d’acabar la programació, cal demanar més hores.
  6. El centre ofereix la possibilitat que el pacient adquireixi els seus propis elèctrodes, therabands, kinesiotapes, etc.
  7. Els aparells del centre són responsabilitat dels fisioterapeutes, per això, només podran ser utilitzats per aquests.