Aquesta tècnica és tant terapèutica com diagnòstica.

Posem per exemple una patologia visceral, com podria ser acidesa estomacal, aquesta provocarà irritabilitat del viscerotoma del estómac com de l’esòfag (el més segur). Amb aquesta tècnica podem diagnosticar la irritabilitat d’aquests viscerotomes des del nivell medul·lar (vertebral) i també podem interferir en l’estímul aferent inclús en l’eferent de manera terapèutica.

Les teràpies neurals actuen des de la perifèria del cos, invertint el reflex i posant en marxa mecanismes encarregats d’alleujar i regular la víscera danyada.

Per tant, actua en el sistema nerviós central incidint en el sistema nerviós simpàtic (el que fa que estiguem alerta en situacions d’estrès físic o emocional) i provocant el sistema nerviós parasimpàtic (tot el contrari del s. simpàtic, regula principalment les activitats que conserven i restableixen l’energia).

El sistema parasimpàtic produeix reaccions com són: la salivació, el llagrimeig, micció, defecació, disminució de la freqüència cardíaca, etc. També està relacionat amb la digestió i absorció d’aliments i l’eliminació de tòxics.

Aquest sistema actua més sobre necessitats fisiològiques i ens provoca un estat de relaxació.

Tant si vols un diagnòstic de possibles patologies com si vols tractar-te d’aquestes, o si simplement tens curiositat sobre aquesta pràctica, demana’ns!