Els següents punts intenten oferir informació sobre el funcionament del centre per a poder així millorar el nostre servei i relació amb tots aquells que confiïn en nosaltres.
1.- Els cobraments de les sessions es realitzaran de la següent forma a través de secretaria:
• Pacients derivats de la CASS: es farà l’abonament de les sessions setmanalment coincidint amb l’última sessió d’aquesta.
• Pacients amb 100% o Accident Laboral: es farà l’abonament de les sessions realitzades els dilluns de cada setmana.
És important que porti  amb si el seu carnet de la CASS , en els casos de 100% i accident laboral, els corresponents documents actualitzats.
2.- Es prega màxima puntualitat en les cites acordades. En cas d’arribar tard la durada del tractament es veurà disminuïda en proporció al retard.
3.- El temps estimat de la sessió és de 30 minuts excepte casos en els quals el fisioterapeuta concorde prèviament amb el pacient dedicar més temps.
4.- En cas de no poder assistir es prega que s’avisi al centre amb almenys 5h d’antelació. En cas d’absència no comunicada el centre es reserva l’opció de valorar-la com justificada o comptabilitzar la sessió (i en aquest cas no serà abonada per la CASS).
Tots valorem el nostre temps. Bloquejar una cita és bloquejar temps que com a professionals de la salut dediquem a una persona. És per això que per respecte a la resta de personis que esperen a ser ateses s’avisi en la mesura que sigui possible la no assistència per a així poder cobrir aquest temps. D’igual forma, l’haver d’abonar la cita no cancel·lada cerca conscienciar a la persona de la responsabilitat, compromís i importància que suposa ocupar un espai reservat per a si mateix.
5.- En cas de donar-se 3 sessions injustificades seguides sense previ avís el centre es reserva el dret d’anul·lar les sessions programades.
6.- Cada pacient rebrà la programació de sessions per escrit. Quan aquesta programació finalitzi es prega dirigir-se a secretaria per a establir una nova planificació de sessions.
7.- Els aparells del centre són responsabilitat dels fisioterapeutes. Per això, únicament podran ser utilitzats per ells.
8.- Es recomana portar roba còmoda per a realitzar la sessió. Només en cas necessari de requerir algun tipus de vestimenta especial serà el fisioterapeuta qui li ho comuniqui.
9.- S’ofereix la possibilitat que el pacient pugui adquirir els seus propis elèctrodes, theraband, kinesiotape, etc. D’igual forma, aquelles persones que per la seva patologia requereixin un tractament de llarga durada en el centre els serà assignada un llençol propi que podran trobar seguint les instruccions del seu fisioterapeuta.
10.- El centre no es fa responsable de la desaparició d’objectes personals que tinguin pacients i/o acompanyants.
EN CAS D’ASSISTIR Al CENTRE COM A PACIENT PREGUEM que CONEGUI, COMPLEIXI I RESPECTI EL DESCRIT ANTERIORMENT. MOLTES GRÀCIES

Consentiments informats

CONSENTIMENT INFORMAT PUNCIÓ, MOXIBUSTIÓ I VENTOSES

PUNCIÓ:
És una tècnica consistent a generar estímuls sobre punts gatell a través de puntura amb agulles. És tracta d’una tècnica segura però, com tota actuació, te cingles i no és possible descartar-els completament.

Cingles infecciosos: Actualment són molt baixos perquè s’utilitza material d’un sol ús i s’aplica amb tècniques adequades d’asèpsia.
Cingles varis: La Síndrome vagal, que sol cursar amb sensació de mareig, és qualificable com a estranya. Una exacerbació de la simptomatologia durant un període de temps d’entre 2 i 5 dies és considerat per la bibliografia com a poc comú o estrany.
Cingles traumàtics: Hemorràgia i/o hematoma, és considera comú o poc comú i sol ser de caràcter lleu. El dolor durant la puntura és considera comú. Sensacions de rampes o lleus alteracions de la sensibilitat és considerin poc comunes. La irritació del SNP (Sistema Nerviós Perifèric), produint alteracions de la sensibilitat al llarg del recorregut del nervi i/o alteracions en el to muscular és considera poc comuna. El pneumotòrax és considerat l’efecte advers greu més freqüent i te una incidència d’1 per cada 125.000 tractaments.
Situacions especials:
Als pacients que pateixin diabetis o que prenen antiagregants plaquetaris caldrà avisar-els de majors cingles de processos infecciosos o hemorràgies, malgrat que és podin reduir molt els cingles realitzant una puntura menys profunda, una menor estimulació i una asèpsia extremadament acurada.

MOXIBUSTIÓ
Descripció: Aplicació de calor sobre punts d’acupuntura a través de preparats amb artemísia.
Si s’aplica associada a l’acupuntura, a més dels cingles descrits d’aquesta tècnica, calç afegir-*hi el de la cremada, eventualment greu en cas de pacients diabètics o immunodeprimits.

VENTOSES
Descripció: Aplicació de l’efecte succió.
Hi ha risc d’hematoma, que sol aparèixer de manera molt comuna, malgrat que sol resoldre’s de manera fisiològica.

CONSENTIMENT INFORMAT MANIPULACIÓ

Una disfunció articular és una alteració de mobilitat i d’altres funcions d’una articulació que pot limitar el moviment i provocar dolor. La disfunció articular pot coexistir amb diferents patologies que afectin els articulacions com l’artrosi o l’hèrnia discal.

La manipulació consisteix en un impuls o moviment ràpid de petita amplitud i d’alta velocitat que és du a terme en el límit del moviment articular.
Pot ser, segons el cas, que els manipulacions no és cenyeixin a l’articulació perjudicada sinó que convingui estendre-els a d’altres localitzacions relacionades; per exemple a d’altres zones de la columna i/o extremitats.
La tècnica serà realitzada per fisioterapeutes i osteòpates formats específicament per aplicar-la i que disposen de titulació que ho acredita.

Existeixen alternatives a aquest tractament: amb tècniques de mobilització articular sense impuls i/o tècniques dirigides a d’altres teixits relacionats.

CONSENTIMENT INFORMAT TRACTAMENT INTRACAVITARI

La Fisioteràpia perineal és una disciplina terapèutica que permet avaluar i tractar els disfuncions del sòl pelvià (incontinència urinària i/o anal, dolor perineal, prolapses, etc.), afectacions de l’esfera sexual (disparèunies, vaginisme), afectacions que podin acompanyar la dóna en el postpart i la menopausa, i a l’home després d’una cirurgia de pròstata. L’exploració i/o el tractament podin ser intracavitaris, és a dir, intravaginals i/o anorectals. Els tècniques emprades en Fisioteràpia perineal per a l’avaluació i tractament dels disfuncions del sòl pelvià no presentin efectes adversos.

EL PACIENT Ha d’advertir al fisioterapeuta si te implantat un marcapassos, si te sospites d’infecció actual, d’embaràs o hipertensió arterial. Demanarà de manera verbal tota la informació que necessiti per entendre correctament el procés terapèutic (exploració i tractament).

CONSENTIMENT INFORMAT RADIOFREQÜÈNCIA (INDIBA®, WINBACK)

Els nostres sistemes de radiofreqüència generen un circuit elèctric tancat per a aconseguir una bioestimulación amb o sense efecte tèrmic. En recerques publicades, s’ha demostrat que es produeix un efecte positiu en augmentar el flux sanguini a nivell profund i per tant, s’augmenten l’oxigen i els nutrients. Amb això s’aconsegueix accelerar els mecanismes naturals de reparació del teixit, aconseguint així disminuir el temps de recuperació del pacient i un alleujament del dolor des de la primera sessió.
No existeixen efectes secundaris en realitzar la teràpia amb radiofreqüència, però cal esmentar uns certs riscos com són l’aparició de cremades o enrampades (molt rares vegades) en cas de falta de contacte amb els components del sistema.
Indicacions:
• Rehabilitació (artrosi, dolor lumbar, dolor cervical, bursitis. tendinopatía, hematoma, fractures, ruptures musculars, esquinços, etc)
• Fisioteràpia esportiva (reducció del dolor, tractament d’hematomes, ruptures musculars, esquinços i elongacions, tendinopatías, recuperació muscular, preparació prèvia a l’esport, etc)
• Sòl pèlvic Dones i Homes (inflamació, dolor pèlvic crònic, sequedat vaginal, incontinència urinària, hemorroides, fissures anals, recuperació postpart, episiotomia, recuperació de cesària, incontinència urinària, prostatitis, etc)
• Estètica (flaccidesa de la pell, cicatrius, cel·lulitis, etc)
Aquest tipus de tractament és apte per a persones portadores de pròtesis metàl·liques. No obstant això, és important que informe al seu fisioterapeuta si es troba en alguna de les següents situacions, ja que serien contraindicacions a tenir en compte per al seu ús:
• Marcapassos o altres implants electrònics
• Embaràs
• Alteracions de la pell (ferides obertes o cremades recents)
• Tromboflebitis
• Hipersensibilitat a la calor o parestèsies
• Càncer
L’ús dels sistemes de rediofrecuencia en nens no és una contraindicació absoluta, però si hem d’esmentar que la seva utilització a la llarga pot acabar afectant els cartílags de creixement.

 He llegit i accepto el consentiment infomrat.